Aukštesniosios grandies policijos pareigūno ženklas
Aukštesniosios grandies policijos pareigūno ženklas
Autorius: N. Treinys