Generolo S. Raštikio puskarininkių mokykla
Generolo S. Raštikio puskarininkių mokykla
4 laipsnių baigimo ženklai.