I-osios Lietuvos neigaliųjų sporto žaidynės 2008 - "Lituanicos" skrydžiui per Atlantą - 75
I-osios Lietuvos neigaliųjų sporto žaidynės 2008 - "Lituanicos" skrydžiui per Atlantą - 75
Autorius: N. Treinys