Zenono Brazausko taurė - Paluknys 2009
Zenono Brazausko taurė - Paluknys 2009
Autorius: J. Gaižauskas / G. Cibulskis / T. Kuzmickas