Pirminės ir viduriniosios grandies policijos pareigūno ženklas
Pirminės ir viduriniosios grandies policijos pareigūno ženklas
Autorius: N. Treinys