LKL Prezidento Garbės ženklas

Autorius: N. Treinys