Pirminės ir viduriniosios grandies policijos pareigūno ženklas

Autorius: N. Treinys