Švenčionėlių Švč. M. Marijos Sopulingosios bažnyčios atminimo medalis

Autorius: G. Cibulskis / S. L. Makaraitis / Z. Jankauskas