UAB “Hidrostatyba” garbės ženklas

Autorius: J. Mickevičiūtė