Užsienio reikalų ministerijos ženklas “Už nuopelnus diplomatijai”

Autorius: N.Treinys