KOP skiriamieji ženklai

Autorius: K.SimanonisKOP lakūnas, KOP borto technikas, KOP gelbėtojas,