Valstybės saugomas kultūros paveldo objektas

Autorius: Audrius Klimas