I-osios Lietuvos neigaliųjų sporto žaidynės 2008 – “Lituanicos” skrydžiui per Atlantą – 75

Autorius: N. Treinys