I-osios Lietuvos neigaliųjų sporto žaidynės 2008 – „Lituanicos” skrydžiui per Atlantą – 75

Autorius: N. Treinys