Vadovybės apsaugos departamento Garbės ženklas

Autorius: N. Treinys