Generolo S. Raštikio puskarininkių mokykla

4 laipsnių baigimo ženklai.