Lietuvos Respublikos teisėjo ženklas

Autorius: Atkurtas ženklas (dail. K. Simanonis)