UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS ŽENKLAS „UŽ NUOPELNUS DIPLOMATIJAI”

Autorius: N.Treinys