Universities, colleges and other educational institutions

Pasieniečių mokykla

Autorius: R. Rimkūnas

Vadų kursai

Autorius: L. Gedminas

Lietuvos karo akademija

Autorius: L. Gedminas

Kuopos vadų kursų ženklas


Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo Akademijos sausumos pajėgų karininkų kursų ženklas

Kapitonų kursai

Autorius: L. Gedminas

Generolo S. Raštikio puskarininkių mokykla

4 laipsnių baigimo ženklai.

VGTU darbo ir gaisrinės saugos katedros, baigimo ženklas

Autorius: N. Treinys

Oro pajėgų štabo karininkų kursų ženklai

Autorius: G. Reimeris

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus regalijos

Komplektuojama odos pakaitalo dėžėje su ISM logotipo įspaudu.

Alytaus kolegijos direktorės regalijos

Autorius: ALPERA

Grandinė komplektuojama kartu su žalvariniu stovu ir odos pakaitalo dėže.

Kauno technikos kelegijos direktoriaus regalijos

Autorius: E.Špetas

Lietuvos kolekcininkų asociacijos ženklas

Autorius: N. Treinys

Can't find an item that suits your need?

We can help you form an individual order, where we can fulfill a wide variety of requests and requests. To do this, you should fill out this inquiry form and we will contact you as soon as possible!