Insignia

These are the regalia and signs and badges of members of the council of mayors of cities and districts. Also, graduation or insignia of university rectors, honorary doctors, colleges and other educational institutions.

An original project is created for the product.

Attachment – can be hung around the neck, pinned to clothes in a lapel or in a box.

Available materials: tombac, brass, melchior, copper, silver, gold.

Possible coating: gold, silver, palladium, nickel, chrome, copper, jewelry enamels.

Packaging: customized, unique, according to individual orders with the symbolism of the company, organization.

Sign numbering is available.

Pasieniečių mokykla

Autorius: R. Rimkūnas

Vadų kursai

Autorius: L. Gedminas

Lietuvos karo akademija

Autorius: L. Gedminas

Kuopos vadų kursų ženklas


Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo Akademijos sausumos pajėgų karininkų kursų ženklas

Kapitonų kursai

Autorius: L. Gedminas

Generolo S. Raštikio puskarininkių mokykla

4 laipsnių baigimo ženklai.

VGTU darbo ir gaisrinės saugos katedros, baigimo ženklas

Autorius: N. Treinys

Oro pajėgų štabo karininkų kursų ženklai

Autorius: G. Reimeris

FNTT suvenyrinis ženklas

Autorius: R. Karpavičius

Pilnų namų bendruomenė

Autorius: ALPERA

Kalvarijos savivaldybės mero regalijos

Autorius: N. Treinys

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus regalijos

Komplektuojama odos pakaitalo dėžėje su ISM logotipo įspaudu.

Alytaus kolegijos direktorės regalijos

Autorius: ALPERA

Grandinė komplektuojama kartu su žalvariniu stovu ir odos pakaitalo dėže.

Lietuvos avia linijos

Autorius: N. Treinys

Valstybinė Miškų Apsauga (kokarda)

Autorius: R. Karpavičius

Valstybės saugomas kultūros paveldo objektas

Autorius: Audrius Klimas

Antiteroristinių operacijų rinktinė – ARAS

Autorius: R. Karpavičius

Aukštesniosios grandies policijos pareigūno ženklas

Autorius: N. Treinys

Lietuvos viešoji policija

Autorius: R. Karpavičius

Policijos departamentas

Autorius: N. Treinys

Pirminės ir viduriniosios grandies policijos pareigūno ženklas

Autorius: N. Treinys

Vilniaus Rotary klubo prezidento grandinė

Autorius: ALPERA

Lietuvos Respublikos teisėjo ženklas

Autorius: Atkurtas ženklas (dail. K. Simanonis)

Konstitucinio teismo teisėjo ženklas

Autorius: ALPERA

Lietuvos kriminalinė policija

Autorius: R. Karpavičius

Muitinės kriminalinė tarnyba

Autorius: R. Karpavičius

Dainų šventės meno vadovų skiriamasis ženklas

Autorius: A. Lasinskienė

LK Karo policijos kokarda


Valstybinės kelių transporto inspekcijos skiriamasis ženklas

Autorius: G. Cibulskis

PKPD kokarda

Autorius: N. Treinys

Lietuvos policijos Generalinio komisaro ženklas

Autorius: N.Treinys

Pasaulio lietuvių dainų švenės 2014 chorų vadovų ženklas

Autorius: A. Lasinskienė

Akmenės rajono savivaldybės Mero regalijos

Autorius: N.Treinys

Utenos kolegijos direktoriaus regalija

Autorius: N.Treinys

Senosios Varėnos benruomenės pirminiko regalijos

Autorius: B.Bakaitis

Kauno technikos kelegijos direktoriaus regalijos

Autorius: E.Špetas

Lietuvos advokatūros pirmininko regalijos

Autorius: N. Treinys

KOP skiriamieji ženklai

Autorius: K.SimanonisKOP lakūnas, KOP borto technikas, KOP gelbėtojas,

Ukmergės rajono garbės piliečio ženklas

Autorius: N. Treinys

Lietuvos kolekcininkų asociacijos ženklas

Autorius: N. Treinys

Birštono savivaldybės Mero regalijos

Autorius: N.Treinys

Vilniaus rajono Mero regalijos

Autorius: N.Treinys

Molėtų rajono Mero regalijos

Autorius: N.Treinys

Visagino rajono Mero ženklas

Autorius: A. Každailis

Norvegijos kariuomenės jūrų pajėgų ženklas

Autorius: ALPERA

Norvegijos kariuomenės ženklas

Autorius: ALPERA

Can't find an item that suits your need?

We can help you form an individual order, where we can fulfill a wide variety of requests and requests. To do this, you should fill out this inquiry form and we will contact you as soon as possible!